اخبار ما

ساگرد تاسیس شیرینی فرانسه

Written by Super User

سال 1394 پنجاهمین سال تاسیس شیرینی فرانسه است این قنادی در سال 1344 توسط محمد ثابت قدم افتتاح شد و پس از 50 سال همچنان به کار خود ادامه می دهد .

Read more

پنجره پوستر ها

Written by Super User

قنادی فرانسه یکی از پنجره های خود را به پوسترهای تئاتر و گالریها اختصاص داده است .

Read more